Lastnosti / 24 × 7 Nadzor Strežnikov

24x7 Nadzor Strežnikov in varnost omrežja

Naša infrastruktura obsega visoko dosegljive grozde različnih strežnikov, z različnimi operacijskimi sistemi in aplikacijami, razpršene po večih kontinentih. Kliknite tukaj, da preberete več o našem Virtualnem podatkovnem središču

Učinkovit sistem nadzora je skrajno pomemben za zagotavljanje maksimalne dosegljivosti strežnikov. Danes vsak ponudnik upravlja stotine strežnikov z velikim številom storitev na vsakem strežniku. Ročno preverjanje storitev na enem strežniku 24 ur dnevno je izjemno težko, na večjem številu strežnikov pa praktično nemogoče.

Podjetja, brez dobrega sistema nadzora ali huje, tista, ki ga sploh nimajo, imajo daljšo nedosegljivost storitev in povečujejo možnost potencialne škode, povzročene s prekinitvijo storitev. Mala neugotovljena napaka se lahko hitrio spremeni v veliko in s tem poveča znesek škode.

Naši nadzorni sistemi in orodja zagotavljajo našim sistemskim administratorjem popoln vpogled v zdravo delovanje naše globalno razpršene infrastrukture. Nadziramo veliko število parametrov, potrebnih za pravilno delovanje naših strežnikov in storitev na strežnikih

Storitve nadzora vključujejo -

  • Mrežna dostopnost
  • Prostor na strežniškem disku
  • Poraba CPU strežnika
  • Poraba strežniškega spomina
  • Spletne storitve - HTTP, HTTPS & FTP
  • E-mail storitve - SMTP, POP & IMAP
  • Storitve podatkovnih baz - MySQL, MSSQL
  • DNS storitve
  • Vsi dnevniki

in več...

Če kateri od strežnikov ali storitev odpove, ali katerakoli poraba vira preseže omejitve, prejme naša ekipa opozorilo na monitorju. Sistem opozarjanja skrbi tudi za stopnjevanje zadev, pomeni da, če napaka ni odpravljena v 'x' minutah, administrator višje stopnje prejme SMS sporočilo, kasneje pa še uprava.

To nam omogoča odkritje in reševanje napake v nekaj minutah po dogodku in zagotavlja maksimalno dosegljivost naših storitev.